Bismillah irrahman nirrahim

Hadith: Munafiq ki teen (3) nishaniyan

Abu Hurairah Radi allaho anho se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallaho alaihey wasallam ne farmaya Munafiq ki teen (3) nishaniyan hain
jab bolta hai to jhoot bolta hai,
jab wada karta hai to wada khilafi karta hai aur
jab usey Ameen banaya jata hai to khayanat karta hai.
Sahih Bukhari, 6095

Narrated Abu Huraira Radi Allaho Anho : Allah's Apostle Sallallaho alaihey wasallam said,
The signs of a hypocrite are three:
Whenever he speaks, he tells a lie; and
whenever he promises, he breaks his promise; and
whenever he is entrusted, he betrays (proves to be dishonest)
Sahih Bukhari, Volume 8, Book 73, Number 117