Andhere Cheer Kar Unnme Ujala Tu Hi Karta Hai

Har Aisa Kaam Aaye Allah Tu Hi Karta Hai

Shikast-E-Faash Deta Hai Hamesha Tu Hi Batil Ko

Har Ek Mouqe Pe Haq Ka Bol Bala Tu Hi Karta Hai

Jahaan Me Waqt-E-Paidaesh Se Lekar Aaqri Damm Tak

Har Insan Aur Haiwan Ko Palaa T Hi Karta Hai

Basa Aouqaat Hum Mayoos Hojate Hain Ghabra Kar

Har Aise Waqt Me Mushkil Ko Talaa Tu Hi Karta Hai

Zameen Par Gul ShuguftaAsmaan Par Najm Raqshanda

Hai Ye Kaam Tera Karne Wala Tu Hi Karta Hai

Yeh Ruby Aur Mujh Jaise Karodoun Hi Bashr Honge

Bachakar Jinko Girne Se Sambhala Tu Hi Karta Hai....